La Premsa Més Temes

Microorganismes “amics” com a alternativa als pesticides químics

Garantir una producció d’aliments suficient per a tota la població mundial és un dels objectius de desenvolupament sostenible inclosos en l’Agenda 2030 de l’Organització de Nacions Unides. Però això no és possible sense controlar la pèrdua de les collites causades per malalties en les plantes. Per a això, resulta necessari desenvolupar mètodes nous, sostenibles i segurs. I ací entra amb força el control biològic o biocontrol, que consisteix a utilitzar microorganismes innocus per a evitar que els cultius emmalaltisquen. Sona bé, no?

Lea más
La Premsa Més Temes

Transformem les aigües contaminades en una font de recursos gràcies a les plantes

Les plantes poden ajudar-nos a descontaminar el medi ambient, ja que són capaços de metabolizar o acumular diferents tipus de compostos. Les tecnologies de fitoremediació s’utilitzen àmpliament a tot el món: l’espècies aquàtiques i terrestres poden ser emprades per a tractar aigües residuals urbanes o industrials. A més, determinades espècies permeten tractar llots i sòls amb presència de tòxics.

Lea más
La Premsa Més Temes

La nostra responsabilitat com a ciutadans davant l’impacte de la humanitat en el medi ambient

Quan l’ésser humà va començar la seua marxa en la Terra exercia poc impacte sobre el mitjà: hi havia pocs individus no sedentaris i existia una baixa relació entre demanda i oferta de recursos (béns o serveis que proporciona la naturalesa). La relació entre les persones i el mitjà passava per la utilització d’aqueixos recursos i, en aquells dies, eren poc diversos i molt abundants.

Lea más
La Premsa Més Temes

Tecnologies verdes per a extraure l’essència de les plantes i els aliments

Des de fa anys, la indústria utilitza de manera habitual substàncies químiques i tecnologies tèrmiques per a obtindre compostos –substàncies aromàtiques, olis vegetals, productes antioxidants…– de les plantes i els aliments. No obstant això, aquestes activitats susciten actualment preocupació pels seus possibles efectes en la salut i en el medi ambient Fes-te-soci

Lea más
La Premsa Més Temes

La revolució de la nanotecnologia en agricultura

L’agricultura s’enfronta a una àmplia gamma de desafiaments, incloent-hi el canvi climàtic, la deterioració dels sòls amb contaminants ambientals nocius com els pesticides i l’augment de la demanda d’aliments. D’altra banda, la industrialització condueix a l’esgotament dels recursos naturals dels quals depén el manteniment de la població, com l’aigua, els boscos i la biodiversitat ecològica, a un ritme alarmant. Fes-te-soci

Lea más