Associacions Associacions Ecologistes Veïnes La Granja de los Bichos

Rates penades i mosquit tigre

Cada volta són més els ajuntaments i associacions que apliquen mesures per a potenciar les poblacions de rates penades i com a conseqüència resulta comú llegir notícies en multitud de medis abordant el tema. Açò és positiu ja que la divulgació dels hàbits dels quiròpters ajuda a canviar la visió general d’aquests mamífers en ocasions temuts o perseguits per pura superstició. En totes les notícies, com és lògic, es fa especial èmfasi en el servei ambiental que ens ofereixen els quiròpters ibèrics afavorint l’equilibri ecològic com a voraços insectívors que són, cosa…

Lea más