Que s’establisca un punt de control ambiental en la gola del Mareny de barraquetes

En la Directiva 76/160/CEE del Consell, de 8 de desembre de 1975, els estats europeus manifestaven la necessitat d’una legislació comunitària que aborde la qualitat de les aigües de bany. Espanya, a penes incorporada a la Comunitat Econòmica Europea, es va comprometre amb el Reial decret 734/1988, de l’1 de juliol a adaptar la legislació espanyola referent a les característiques que han de reunir les aigües de bany amb la normativa comunitària precitada anteriorment.

Fes-te-soci

Des de llavors, la legislació comunitària i nacional en matèria d’aigües, intenten aconseguir un alt nivell de protecció de la salut pública i del medi ambient amb directives, lleys i altres decrets com el tractament de les aigües residuals urbanes, la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura, la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, etc.

“És fonamental realitzar un control i una avaluació regulars de les aigües de bany per a garantir el manteniment de la qualitat excepcional ja existent en tota Europa i, quan siga necessari, prendre mesures eficaces per a lluitar contra la contaminació de l’aigua.
La major neteja de les aigües de bany no sols suposa un benefici per a la nostra salut i el nostre benestar, sinó també per a la salut del medi ambient”.

Hans Bruyninckx, director executiu de la AEMA

Pel que fa a les aigües de bany, per a garantir una qualitat apropiada de estes aigües per part de la població, els estats membres determinen anualment, la totalitat de estes aigües y definixen la duració de la temporada de bany (període durant el què pot preveure’s l’afluència d’un nombre important de banyistes). Per aplicar aquestes normatives nacionals i europees s’han d’aplicar mesures com:
– establir un calendari de control de les aigües de bany,
– controlar i avaluar en el lloc de les aigües de bany en què es preveja siga la major presència de banyistes o el major risc de contaminació,
– classificar la qualitat de les aigües de bany,
determinar i avaluar les causes de contaminació que podrien afectar les aigües de bany i a la salut dels banyistes,
donar informació al públic de manera activa i ràpida en un lloc de fàcil accés en els voltants de cada zona d’aigües de bany i en el cas de contaminació de curta duració notificar els motius i indicar el nombre de dies en què es prohibeix o es recomana abstindre’s de bany,
– si es necessari prendre mesures per a evitar l’exposició dels banyistes a la contaminació,
prendre mesures per a reduir el risc de contaminació

S’espera amb l’última directiva europea del 15 de febrer de 2006 relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany, que a la fi de la temporada de bany de 2015, totes les aigües de bany siguen almenys de qualitat «suficient» i que s’adopten mesures per a augmentar el nombre d’aigües de bany classificades com de qualitat «excel·lent» o «bona».

Qualitat

A) de les Aigües de Bany del Mareny de Barraquetes fins al 2010

Amb l’antiga legislació, per a valorar la qualitat de les aigües de bany, bastava amb un control analític i amb una observació o Inspecció visual i olfactòria de les aigües. Es classificava les aigües de bany en tres nivells:
– Aigües 2, Aigües Aptes per al bany, de molt bona qualitat.
– Aigües 1, Aigües Aptes per al bany, de bona qualitat.
– Aigües 0, Aigües No Aptes per al bany.

B) de les Aigües de Bany del Mareny de Barraquetes a partir del 2011

Amb la nova directiva 2006/7/CE, la classificació es realitza desde 2011 en quatre nivells, Excel·lent, Bona, Suficient i Insuficient. Este nou programa de Control i Vigilància de les Aigües de Bany inclou les activitats següents:
– Control analític de les aigues de bany,
Inspecció visual de les zones de bany, en la qual es valoren els següents aspectes:
    * Aspecte de l’aigua
    * Neteja de l’arena
    * Estat de manteniment dels accessos a la platja i zona periplayera
    * Serveis a la disposició dels usuaris (dutxes, Llavapeus, accessos persones amb discapacitat, lavabos públics, senyalització de serveis, salvament i socorrisme, etc.)
Seguiment i valoració setmanal durant la temporada de bany de les anàlisis i inspeccions setmanals de les zones de bany, i remissió de la informació a ajuntaments i mitjans de comunicació.
Control analític dels llits que aboquen a la mar que puguen causar un possible impacte en la qualitat de les aigües de bany. Establint a més punts de control ambiental en la zona de bany que indiquen la influència de l’abocament en la zona de bany afectada.
Informació a ajuntaments i públic interessat

C) de les Aigües de Bany de la Comunitat Valenciana des de 2018

Mostratges

de les Aigües de Bany des de la Temporada 2019

Aquesta valoració, durant la temporada de bany en curs, és provisional i és únicament representativa de l’estat de l’aigua en el punt de mostreig i en el moment puntual. La qualificació definitiva s’estableix al final de la temporada de bany, una vegada valorats tots els resultats i realitzades totes les estadístiques segons estableix la normativa.

Resultats

Sorprenents

Tenint en compte la contaminació incontrolada que derrama la sequia del rey desde decades en nostra mar, encara que l’avaluació de les aigües costaneres abans i després de 2011 no són comparables, la millora de la qualificació de les aigües de bany de la costa valenciana i més precisament la de la platja del Mareny de Barraquetes no deixa de sorprendre’ns.

Això fa que ens preguntem:

  • S’han complit verdaderament les exigències Europees de la Directiva 91/271/CEE de la Unió Europea sobre el Tractament de les Aigües Residuals Urbanes? No s’estarà fins i tot utilitzant encara emissaris submarins en les costes valencianes per a abocar les aigües residuals sense ser tractades i sense preocupar-se si s’està destruint el medi marí, (des de la posidònia, els corrents marins costaners, la fauna i flora marines, la temperatura de l’aigua … ) per a no afectar significativament les zones de banys de moltes platges de la nostra comunitat?
  • Amb l’antiga legislació, la nostra platja apareixia entre les platges menys recomanades per al bany a Europa temporada si temporada no. L’abocador com sempre, seguix inalterablement anys després d’any vomitant en nostra gola les seus aigües residuals a la mar afectan desfavorablement segons els corrents marins a les platges del Mareny de Barraquetes o de Motilla. Com pot ser que des de l’aplicació d’aquesta nova legislació tinguem millors aigües per al bany que abans?
  • Es relleven els mostrejos quan toquen a la platja del Mareny de Barraquetes?
    No es necessita ser un endeví per a saber que els resultats de les analítiques no seran els mateixos si es prenen les mostres abans o després d’obrir les comportes de la gola del Mareny de Barraquetes. Per molts enderrocs que queden atrapats en les barreres en les séquies instal·lades per l’ajuntament de Sueca, les aigües segueixen igual de contaminades.
  • Perquè no s’estableix un punt de control ambiental en la zona de bany afectada per aquest abocador perquè aparega en la Informació Setmanal de la Qualitat de les Aigües de Bany?
  • Es realitza un control analític d’aquest llit al mens durant la temporada del bany?
L‘Associació Natura i Medi Ambient del Mareny de Barraquetes
Els Actes i Accions de L’ANIMA del Mareny de Barraquetes
Estatuts de L’ANIMA del Mareny de Barraquetes.
Qui som ?
Sol·licitud d’Inscripció a L’ANIMA del Mareny de Barraquetes.
Segueix-nos en Telegram.

Sempre a l’escolta, no dubteu a contactar-nos a través del nostre correu electrònic :
 contacte@l-anima-del-mareny-de-barraquetes.eu.