El control de la qualitat de l’aire

Els plaguicides en l’agricultura, fàcilment volàtils, poden ser arrossegats a llocs pròxims i segons romanguen més o menys temps en l’aire que respirem, ser molt nocius per a la salut humana, animal i vegetal. Un altre factor agreujant que afecta la qualitat de l’aire en el nostre municipi, sobretot a l’estiu a causa de la densa circulació al poble i de les altes temperatures, són els gasos dels vehicles de combustible fòssil.

Fes-te-soci

Per a protegir-nos d’aquesta pol·lució proposem que:
– s’instal·len sondes en diversos punts del terme municipal del Mareny de Barraquetes amb la finalitat d’analitzar i informar en temps real als veïns de l’estat de l’aire perquè prenguen mesures necessàries com la d’evitar passejar-se per la partida, practicar esport, …
– realitzar valoracions de la qualitat de l’aire per un servei de salut públic o privat per a determinar si hi ha o no un risc de malaltia específica per a la població com ara el càncer, defectes de naixement, mort immediata, o altres malalties serioses, per l’exposició regular a un d’aquests contaminants tòxic de l’aire.
– crear un carrer o un camí encara que siga de llambordes, entre la nacional i la platja. No sols reduiria la contaminació en l’aire, si no també reduiria la contaminació sonora i el risc d’atropellament de vianants i ciclistes al poble.

Les lleis de qualitat de l’aire regeixen l’emissió de contaminants atmosfèrics a l’atmosfera. Un subconjunt especialitzat de lleis de qualitat de l’aire regulen la qualitat de l’aire dins dels edificis. Les lleis de qualitat de l’aire sovint estan dissenyades específicament per protegir la salut humana limitant o eliminant les concentracions de contaminants a l’aire. Altres iniciatives estan dissenyades per abordar problemes ecològics més amplis, com ara limitacions de productes químics que afecten la capa d’ozó i programes de comerç d’emissions per abordar la pluja àcida o el canvi climàtic. Els esforços normatius inclouen la identificació i classificació de contaminants atmosfèrics, l’establiment de límits en els nivells d’emissions acceptables i la imposició de tecnologies de mitigació necessàries o adequades.

L‘Associació Natura i Medi Ambient del Mareny de Barraquetes
Els Actes i Accions de L’ANIMA del Mareny de Barraquetes
Estatuts de L’ANIMA del Mareny de Barraquetes.
Qui som ?
Sol·licitud d’Inscripció a L’ANIMA del Mareny de Barraquetes.
Segueix-nos en Telegram.

Sempre a l’escolta, no dubteu a contactar-nos a través del nostre correu electrònic :
 contacte@l-anima-del-mareny-de-barraquetes.eu.