Altres Associacions Mediterrania

Una infància engolida pel mar.

En 1947. Eixe hivern un temporal, recordat pels més ancians com un sisme submarí va arrasar amb tot, emportant-se per davant les vivendes i fent desaparéixer entre 300 i 500 metres de la fatxada litoral.

El poblat comptava amb una vintena de cases en un paratge idíl·lic - Carlos Plá de NIUS Diari.