IPCC

III Informe de síntesi de l’IPCC – (2001)

El Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) és l’organisme internacional per a avaluar la ciència relacionada amb el canvi climàtic creat en 1988 per l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) per a proporcionar als encarregats de formular polítiques amb avaluacions regulars de la base científica del canvi climàtic, els seus impactes i riscos futurs, i opcions d’adaptació i mitigació.

IIIº Informe de síntesi de l'IPCC - (2001)

Les avaluacions de l’IPCC estan escrites per centenars de científics i altres experts destacats que oferixen voluntàriament el seu temps i experiència.
Els informes de l’IPCC se sotmeten a múltiples rondes de redacció i revisió per a garantir que siguen complets i objectiva i produïda de manera oberta i transparent. Milers d’altres experts contribuïxen als informes actuant com a revisors, assegurant-se de que els informes reflectisquen la gamma completa de punts de vista en el camp científic comunitat.

Els autors que elaboren els informes estan actualment agrupats en diversos grups de treball. Cada grup elabora un informe tècnic cobrint una avaluació científica, tècnica i socioeconòmica completa del canvi climàtic.

Un Informe de Síntesi final destinat als governs de tots els nivells, és elaborat perquè servisca de base de les negociacions en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic: el Marco de les Nacions Unides Convenció sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) .

Les avaluacions són rellevants per a les polítiques però no prescriptives de les polítiques: poden presentar projeccions del canvi climàtic futur basades en diferents escenaris i els riscos que planteja el canvi climàtic i discutir les implicacions de les opcions de resposta, però no dir als polítics quines accions prendre.