L’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA)

L’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) és una agència de la Unió Europea la labor de la qual consisteix a proporcionar informació sòlida i independent sobre el medi ambient. L’Agència té com a objectiu donar suport al desenvolupament sostenible i contribuir a aconseguir una millora significativa i quantificable del medi ambient europeu facilitant informació actualitzada, específica, pertinent i fidedigna als responsables de la política mediambiental i al públic en general.

El Reglament pel qual es crea la AEMA va ser adoptat per la Unió Europea en 1990. Va entrar en vigor a la fi de 1993, immediatament després que es decidira establir la seua seu a Copenhaguen, encara que fins a 1994 no es va començar a treballar a ple rendiment. El Reglament establia també la creació de la Xarxa europea d’informació i observació del medi ambient (Eionet).

Senyals de la AEMA 2021 – La naturalesa d’Europa

Per què necessitem actuar ara amb decisió per a protegir la naturalesa? Què està en joc i com podem afrontar …
Llegir Més …

Senyals de la AEMA 2020 – Cap a una contaminació zero a Europa

Què és la contaminació? D’on ve? Com afecta la contaminació al medi ambient i com afecta a la salut de …
Llegir Més …

Estratègia de la AEMA i Eionet per a 2021-2030

Subministrament de dades i coneixements per a aconseguir les ambicions d’Europa en matèria de medi ambient i clima. L’Agència Europea …
Llegir Més …

El medi ambient a Europa Estat i perspectives 2020 Resum executiu

La consecució dels objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i l’Acord de París exigirà una actuació urgent en …
Llegir Més …

Senyals de la AEMA 2018 – L’Aigua és Vida

Els rius, llacs i mars d’Europa estan sotmesos a la pressió de la contaminació, la sobreexplotació i el canvi climàtic …
Llegir Més …

Senyals de l’AEMA 2016 – Transport i Medi Ambient a Europa

El transport connecta persones, cultures, ciutats, països i continents. És un dels principals pilars de la societat i de l’economia …
Llegir Més …

Senyals de la l’AEMA 2015 – Viure en un Clima Canviant

Senyals 2015 està dedicat al canvi climàtic. El nostre clima està canviant. Les temperatures mitjanes del planeta van en augment, …
Llegir Més …

L’AEMA – qui Som, què Fem, com Ho fem

La fi de l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) és fomentar el desenvolupament sostenible i contribuir a aconseguir millores importants …
Llegir Més …

El Medi Ambient a Europa: Estat i perspectives 2015 – Informe de síntesi

En el seu Seté Programa d’Acció en matèria de Medi Ambient, Europa vaticina que els xiquets de hui viuran aproximadament …
Llegir Més …

Senyals 2013 – Cada Vegada que Respirem

Millorar la qualitat de l’aire a Europa: Senyals 2013 se centra en l’aire d’Europa. L’edició d’enguany intenta explicar la situació …
Llegir Més …

Els riscos i oportunitats del canvi climàtic en el seu context socioeconòmic

El present informe facilita als responsables polítics de tota Europa, en diferents nivells de governança (local, nacional, transnacional i europea) …
Llegir Més …

EEA Senyals 2012 – Crear el futur desitjat

El present informe facilita als responsables polítics de tota Europa, en diferents nivells de governança (local, nacional, transnacional i europea) …
Llegir Més …

Eionet Conecta

Per a abordar els problemes mediambientals es necessita un plantejament concertat a nivell europeu. Eionet ha exercit un paper destacat …
Llegir Més …

Senyals 2011 – La globalització, el Medi Ambient i Tu

Senyals és una publicació de l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) que apareix a principis de cada any i que …
Llegir Més …

El Medi Ambient a Europa: Estat i Perspectives 2010 – Síntesi

Senyals és una publicació de l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) que apareix a principis de cada any i que …
Llegir Més …

El Sistema d’Informació sobre la Biodiversitat per a Europa (BISE)

El Sistema d’Informació sobre la Biodiversitat per a Europa (BISE) opera com a punt d’entrada únic de les dades i …
Llegir Més …

Senyals de l’AEMA 2010 – La Biodiversitat, el Canvi Climàtic i Tu

Senyals ens porta de viatge des de les glaceres dels Alps fins als sòls congelats de l’Àrtic (permafrost), passant pel …
Llegir Més …

El mandat de la AEMA inclou el següent:

Facilitar a la UE i als països membres la presa de decisions informades sobre la millora del medi ambient, integrant les consideracions mediambientals en les polítiques econòmiques, en nom de la sostenibilitat
Coordinar la Xarxa europea d’informació i observació del medi ambient (Eionet)
La AEMA compta ara amb 32 Estats membres i sis països col·laboradors. La Xarxa europea d’informació i observació del medi ambient (Eionet) és una xarxa d’associació entre la AEMA i els seus països membres i col·laboradors. L’Agència té la responsabilitat de desenvolupar aquesta xarxa i coordinar les seues activitats. Per a això, l’Agència treballa en estreta col·laboració amb els Punts Focals Nacionals (solen ser les agències nacionals de medi ambient o els ministeris de medi ambient), encarregats de coordinar les xarxes nacionals, que comprenen unes 350 institucions.

Entre els clients principals figuren les institucions de la Unió Europea — la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell— i els nostres països membres. A més d’aquest grup central d’actors de les polítiques europees, prestem també serveis a altres institucions comunitàries, com el Comité Econòmic i Social i el Comité de les Regions.

Altres usuaris destacats de la nostra informació són la comunitat empresarial, el món acadèmic, les organitzacions no governamentals i altres sectors de la societat civil. Fem el possible per a establir una comunicació bilateral amb els nostres clients, per a identificar correctament les seues necessitats d’informació i garantir que la informació proporcionada s’entén i s’utilitza.